Polityka prywatności


Data utworzenia 13 sierpnia 2021 r.


PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM


Niniejsza Polityka Prywatności reguluje sposób, w jaki Szkoła zbiera, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (każdy, „Studenta”) Szkoły. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Szkoły i wszystkich Kursów oferowanych przez Szkołę.


Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma hm PROGRES Marcin Hałuszczak, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6/31 31-234 Kraków, NIP 945-180-90-04, ("Twórca").


Dane osobowe

Możemy zbierać dane osobowe od Studentów na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Studenci zapisują się do Szkoły lub Kursu w Szkole, subskrybują biuletyn oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami, lub zasoby, które udostępniamy w naszej Szkole. Studenci mogą odwiedzać Szkołę anonimowo. Zbieramy osobiste dane identyfikacyjne od Studentów tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam takie informacje. Studenci mogą odmówić podania danych osobowych, ale może to uniemożliwić im udział w niektórych działaniach związanych ze Szkołą.


Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.


Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres [email protected] Interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w polityce prywatności teachable i dostępne są pod adresem https://teachable.com/privacy-policy. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.


Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Jak wykorzystujemy zebrane informacje

Szkoła może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe Studentów do następujących celów:

 • Aby poprawić obsługę klienta
 • Informacje, które podajesz, pomagają nam skuteczniej odpowiadać na Twoje zgłoszenia do obsługi klienta i potrzeby wsparcia.
 • Aby spersonalizować wrażenia użytkownika
 • Możemy wykorzystywać informacje zbiorcze, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi Studenci jako grupa korzystają z usług i zasobów oferowanych w naszej Szkole.
 • Aby wysyłać okresowe e-maile
 • Możemy używać adresów e-mail Studentów do wysyłania Studentom informacji i aktualizacji dotyczących ich zamówienia. Adresy e-mail Studentów mogą być również wykorzystywane do odpowiadania na zapytania Studentów, pytania lub inne prośby.


Udostępnianie Twoich danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy innym osobom danych identyfikacyjnych Studenta.


Strony internetowe osób trzecich

Student może znaleźć reklamy lub inne treści w naszej Szkole, które zawierają linki do stron internetowych i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie kontrolujemy treści ani linków, które pojawiają się na tych stronach internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony internetowe, do których prowadzą linki z naszej Szkoły. Ponadto te witryny lub usługi, w tym ich zawartość i linki, mogą ulegać ciągłym zmianom. Te witryny i usługi mogą mieć własne polityki prywatności i zasady obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja na dowolnej innej witrynie, w tym witrynach, które mają link do naszego Studenta, podlega warunkom i zasadom tej witryny.


Wykaz powierzeń

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Dąbrowskiego 7 lokal 6, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492191021 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.


Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.


Zamówienia

Składając zamówienie na dostęp do naszych Treści, Teachable udostępnia nam (Twórcy) określone dane osobowe (Dane Studenta), aby umożliwić nam świadczenie Ci swoich usług. Zbiór danych osobowych (Dane Studenta) udostępnionych nam (Twórcy) szczegółowo opisane są pod adresem https://teachable.com/privacy-policy.

Teachable przekazuje Twórcy Dane Studenta wyłącznie po zakupie lub zarejestrowaniu Studenta w Treściach Twórcy. Teachable nie ujawnia Twórcom żadnych innych rodzajów danych osobowych Studenta. Wszelkie dodatkowe dane osobowe udostępniane przez Studenta Twórcy są wykonywane według uznania Studenta. 

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.


Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub wyrazić odrębną zgodę w procesie składania zamówienia.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO


Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.


Narzędzia społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook oraz LinkedIN. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.


Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.


Twoja akceptacja tych warunków

Zapisując się do Szkoły, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie zapisuj się do Szkoły. Dalsze zapisywanie się do Szkoły po opublikowaniu zmian w niniejszej Polityce prywatności będzie uważane za akceptację tych zmian.


Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Szkoła ma prawo do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęcamy Studentów do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności i zapoznawanie się z modyfikacjami.