Warunki korzystania


Data utworzenia 13 sierpnia 2021 r.


PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM


Szkoła dostępna jest pod adresem https://brd24info.teachable.com/


1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej Szkoły, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej Szkole są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem do znaków towarowych.


2. Użyj licencji

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii dowolnych materiałów do pobrania ze strony internetowej Szkoły wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a w ramach tej licencji nie możesz:
 2. modyfikować lub kopiować materiały;
 3. używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
 4. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Szkoły;
 5. usunąć z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
 6. przenieść materiały na inną osobę lub „odbić” materiały na jakimkolwiek innym serwerze.
 7. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez Firmę w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.


3. Zastrzeżenie

Materiały na stronie internetowej Szkoły są dostarczane „tak jak są”. Szkoła nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto Szkoła nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą stroną.


4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na stronie internetowej Szkoły, nawet jeśli Szkoła lub upoważniona Szkoła została powiadomiona ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.


5. Poprawki i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Szkoły mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Szkoła nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Szkoła może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Szkoła nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.


6. Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

Najważniejszym priorytetem jest Twoja satysfakcja, dlatego robimy wszystko aby nasze usługi spełniały Twoje oczekiwania. W trosce o naszych Studentów wprowadzamy program 30 dni Gwarancji Zwrotu Pieniędzy.

Jeżeli z jakichkolwiek powodów postanowisz zrezygnować z naszych usług w ciągu pierwszych 30 dni, zwrócimy Ci w pełni poniesione koszty bez żadnych zobowiązań wg następujących zasad:

 • przesłanie e-maila na adres [email protected] o tytule " 30 dni Gwarancji Zwrotu Pieniędzy";
 • poinformowanie w treści o rezygnacji z naszych usług;
 • zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych;
 • skorzystanie z Gwarancji Zwrotu Pieniędzy jednoznaczne jest z usunięciem Studenta z grupy zamkniętej na facebooku pod nazwą "BRD24.info - WĘZŁY DROGOWE" dostępną pod adresem https://www.facebook.com/groups/1014776569292212


Nadużycie Gwarancji Zwrotów Pieniędzy

Szanujemy Twoją decyzję o rezygnacji z naszych usług. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy Studentom, którzy nadużywają Gwarancję Zwrotu Pieniędzy. Przykłady nadużyć obejmują między innymi żądanie zwrotu pieniędzy w kolejnych miesiącach.


7. Linki

Szkoła nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia witryny przez Szkołę. Korzystanie z takiej połączonej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.


8. Zmiany Warunków Korzystania z Witryny

Szkoła może zmienić niniejsze Warunki korzystania swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków korzystania.


9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej Szkoły podlegają prawu jurysdykcji macierzystej Właściciela Szkoły bez względu na przepisy kolizyjne.