Baza Rozwiązań Drogowych – RondaJest to elektroniczna usługa dostępu do materiałów multimedialnych o tematyce „Ronda” umożliwiająca przeprowadzanie wykonywania analiz przejazdów wybranych rond (mini, jednopasowych, turbinowych, dwupasowych) zlokalizowanych na terenie Polski.


Informacje na temat wybranych rond dostępne są w formie tekstu, grafiki, animacji, wideo, dźwięku. Dzięki temu otrzymujesz materiały interaktywne niezbędne podczas przeprowadzania analiz wybranych rond.


Baza Rozwiązań Drogowych – RondaMULTIMEDIALNE NARZĘDZIE


Ortofotomapy

Rastrowe obrazy węzłów drogowych

Kierunki przejazdów

Wyszczególnione relacje przejazdów

Wideorejestracje

Zapisy wideo przebiegów przejazdów

Baza Rozwiązań Drogowych – RondaUsługa ta skierowana jest do:
·        Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
·        Uczestników Kursu podstawowego Audytu BRD,
·        Zarządców dróg,
·        Zarządzających ruchem,
·        Inżynierów ruchu drogowego,
·        Projektantów.

Przy korzystania z przedmiotowej usługi, pomocne jest posługiwanie się różnymi narzędziami pracy Audytorów BRD. Takim narzędziem Audytorów BRD jest m.in. „PODRĘCZNIK AUDYTU BRD” dostępny pod adresem https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/4298/Rok-2021 Zarządzenie nr 5 „Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa drogowego.”


Nowy wymiar informacji

To coś więcej niż zapis wideo. Dostęp do wielu informacji w jednym pliku.

Narzędzie do analiz przejazdów

W jednym pliku wideo umieszczono wiele funkcji niezbędnych podczas analiz zapisu wideo będącego przejazdem samochodu na wybranych odcinkach dróg.

Prostota i przejrzystość

Prostota i przejrzystość w przekazie informacji to główne założenia w narzędziu do analizy przejazdów. Wirtualny pulpit spełnia te wymagania.

Wybieranie i zarządzanie

Dzięki zaprojektowanej strukturze, narzędzia do analizy przejazdów, masz wybór dostępnego przejazdu i jego zarządzaniu podczas analiz.

Ortofotomapy węzłów

Prezentowane węzły przedstawione są m.in. w formie ortofotomap czyli rastrowych obrazów, pokazując ich umiejscowienie w rzeczywistym terenie.

Trajektorie jazdy

Trajektorie przebiegu przejazdu dla wybranych odcinków węzłów drogowych.

Wirtualny panel wideo

Wirtualny panel wideo to połączenie aktywnego pulpitu z zapisem wideo. System ten zapewnia dostęp do niezbędnych informacji podczas wideo przejazdu.

Wideo sterowanie

Intuicyjny prosty system sterowania obrazem zapewni komfort w analizie wideo prezentowanego przejazdu. Do wyboru myszka lub klawiatura.

Nawigacja po obrazie

Klawiatura zapewniająca precyzyjną nawigację po zapisie wideo. Zatrzymanie, wznowienie, przesuwanie i cofanie.

Więcej niż ludzkie oko

Żaden obraz nie umknie. Dzięki funkcji poklatkowej jedną sekundę możesz rozbić na wiele klatek obrazu i dostrzec ten jedyny newralgiczny element.

Baza Rozwiązań Drogowych - RondaPełne darmowe dostępne multimedialne materiały


  0RJ - Ronda jednopasowe
Dostępne w dni
dni po zarejestrowaniu

Dostępne plany